Thursday, May 9, 2013

2.5 การสร้าง Facebook : การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

0 ความคิดเห็น
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัว เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเจ้าของบัญชี Faceboo ประกอบด้วย สถานที่ทำงาน โรงเรียน เมืองที่อยู่ นอกจากนี้ยังมี เพลง ภาพยนต์ หนังสือ ที่ชื่นชอบอยู่ด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่นำไปใช้ในการหาเพื่อนบน Facebook ได้

ในการลงทะเบียนใช้งาน Facebook ในครั้งแรกนั้น จะมีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ซึ่งบางคนอาจข้ามขั้นตอนนี้ไป ก็สามารเข้าไปเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองได้ที่หัวข้อ "เกี่ยวกับ"

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถเข้าถึงได้ 2 ทาง คือ

1. ที่แถบรายการ "เกี่ยวกับ" ด้านซ้ายมือ  สามารถพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวลงไปในช่องที่กำหนดเลย ซึ่งข้อมูลได้แก่ สถานที่ทำงาน ที่เรียน ที่อยู่อาศัย เพลง ภาพยนต์ หนังสือ


2. หรือ คลิกเมนู "เกี่ยวกับ" ในแถบเมนูด้านล่างภาพปก


3. จะมีรายการข้อมูลในหัวข้อต่างๆ หากต้องการแก้ไขให้คลิกปุ่ม "แก้ไข" ของรายการหัวข้อนั้น ๆ

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment