Friday, May 10, 2013

3.4 การใช้งาน Facebook ขั้นพื้นฐาน : การแท็ก (Tag) ภาพ

0 ความคิดเห็น
แท็ก (Tag) เป็นลิงก์พิเศษประเภทหนึ่ง เมื่อเราแท็กชื่อบุคคลก็ตาม จะเป็นการสร้างลิงก์ไปยังไทม์ไลน์ของบุคคลนั้น เนื้อหาที่โพสต์ (รูปภาพ ข้อความ) จะถูกแชร์ไปยังบุคคลที่ถูกแท็กและเพื่อนของบุคคลนั้นด้วย (แม้เพื่อนของบุคคลนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนของเรา ก็จะสามารถเห็นเนื้อหานั้นด้วย)

โพสต์ที่มักมีการแท็กบุคคลอื่นไว้  ตัวอย่างเช่น
- การแท็กรูปภาพเพื่อแสดงว่าใครอยู่ในรูปภาพนั้นบ้าง
- การโพสต์การอัพเดตสถานะแล้วระบุว่าเราอยู่กับใคร

จำนวนสูงสุดที่สามารถแท็กได้ในหนึ่งรูปภาพ คือ 50 คน

การแท็กรูปภาพที่โพสต์และอัพโหลดไว้ใน Facebook แล้ว
1. คลิกที่รูปภาพที่ต้องการแท็ก (ที่ได้อัพโหลดไว้ในอัลบั้ม หรือโฟสต์ไว้ใน Facebook แล้ว)


2. คลิกปุ่ม "แท็กรูปภาพ" ด้านขวามือ หรือที่ด้านล่างของภาพก็ได้


3. คลิกภายในภาพตำแหน่งใดก็ได้ จะมีกรอบแสดงตำแหน่งที่แท็ก ในกรณีที่เป็นภาพถ่ายบุคคลในลักษณะภาพหมู่ อาจคลิกให้ตรงใบหน้าของบุคคลที่ต้องการแท็ก


4.  พิมพ์ชื่อบุคคลที่ต้องการแท็กในช่อง "พิมพ์ชื่อ" หรือจะคลิกเลือกจากรายชื่อเพื่อนที่ปรากฎขึ้นมาก็ได้  เมื่อแท็กคนที่ 1 แล้ วสามารถคลิกที่ตำแหน่งอื่นในภาพ เพื่อแท็กบุคคลอื่นอีกได้ โดยในหนึ่งภาพสามารถแท็กได้ไม่เกิน 50 คน

5. เมื่อแท็กครบตามต้องการแล้ว คลิกปุ่ม "แท็กเรียบร้อยแล้ว"

การลบแท็ก
1. คลิกปุ่ม "แก้ไข"


2. คลิกเครื่องหมายกากบาท ที่อยู่หลังชื่อของบุคคลที่ต้องการลบแท็ก
3. เมื่อเสร็จแล้ว คลิก "แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว"


4. ภาพที่มีการแท็ก จะมีรายชื่อผู้ที่ถูกแท็กอยู่ด้วย


การแท็กภาพและข้อความขณะโพสต์
1. ในการโพสต์ข้อความและรูปภาพ สามารถแท็กได้ โดยคลิกที่ปุ่มภาพคนที่ด้านล่าง

2. พิมพ์ชื่อบุคคลที่ต้องการแท็ก ในช่อง "คุณอยู่กับใคร" (สามารถแท็กได้หลายคน)
3. คลิกปุ่ม "โพสต์"


4. ลักษณะของโฟสต์ที่มีการแท็ก จะมีชื่อของผู้ที่ถุกแท็กอยู่ด้วย


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment