Thursday, May 9, 2013

3.2 การใช้งาน Facebook ขั้นพื้นฐาน : วิธีโพสต์ข้อความและรูปภาพ

0 ความคิดเห็น
เราสามารถแสดงให้คนอื่นรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่ ได้โดยการแชร์เรื่องราว รูปภาพ วิดีโอ ลิงค์ สิ่งที่เราแชร์จะปรากฏเป็นโพสต์บนไทม์ไลน์ของเรา และจะปรากฏในฟีดข่าวที่หน้าแรกของเรา

การโพสต์ข้อความเรื่องราว รูปภาพ หรือวิดีโอ และลิงค์ต่างๆ นั้น สามารถโพสต์ได้ทั้งในหน้าไทม์ไลน์ และหน้าแรก โดยโพสต์ในส่วนของการอัพเดตสถานะ ในช่อง "คุณกำลังคิดอะไรอยู่"

การโพสต์ข้อความและรูปภาพ
1. พิมพ์ข้อความในช่อง "คุณกำลังคิดอะไรอยู่"
2. คลิก "เพิ่มรูปภาพ/วีดิโอ" เพื่อโพสต์รูปภาพ3.  คลิก "อัพโหลดรูปภาพ/วีดิโอ" แล้วเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ


4. เมื่อภาพอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นภาพในช่อง หากต้องการอัพโหลดภาพอื่นๆ เพิ่มให้คลิกกรอบสี่เหลี่ยมที่มีเครื่องหมาย +  เมื่ออัพโหลดภาพได้ตามต้องการแล้ว คลิก "โพสต์"


ลักษณะเมื่อโพสต์ข้อความและภาพ เสร็จแล้ว


การลบข้อความและรูปภาพที่โพสต์ไปแล้ว
หากต้องการลบข้อความหรือรูปภาพที่ได้โพสต์ไปแล้ว ให้เลื่อนเมาส์ไปยังด้านมุมบนขวา เหนือรูปภาพ จะมีสัญลักษณ์คล้ายหัวลูกสรชี้ลงปรากฎขึ้น  ให้คลิกที่สัญลักษณ์นี้ จะมีเมนูย่อยขี้นมา ให้เลือก "ลบรูปภาพ"
0 ความคิดเห็น:

Post a Comment