Friday, May 10, 2013

3.3 การใช้งาน Facebook ขั้นพื้นฐาน : การสร้างอัลบั้มภาพ

0 ความคิดเห็น

การสร้างอัลบั้มภาพ

1. คลิก  "เพิ่มรูปภาพ/วิดีโอ" ที่อยู่บนแถบเมนูด้านบนของหน้าแรก


2. เลือก "สร้างอัลบั้มรูปภาพ"3. เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการอัพโหลด หากต้องการเลือกรูปภาพพร้อมกันหลายรูป ให้กดแป้น Control ค้างไว้ ขณะเลือกไฟล์ภาพ เมื่อคลิกเลือกภาพเสร็จแล้วคลิกปุ่ม "Open"


4. ขณะรอไฟล์กำลังอัพโหลด (การอัพโหลดหลายไฟล์เป็นจำนวนมาก อาจใช้เวลานาน) สามารถใส่ชื่ออัลบั้มและคำอธิบายอัลบั้มได้เลย โดยไม่ต้องรอให้อัพโหลดภาพเสร็จก่อน
- พิมพ์ชื่ออัลบั้มในช่อง "อัลบั้มไม่มีชื่อ"
- พิมพ์คำอธิบายอัลบั้มในช่อง "พูดบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้"5. สามารถใส่คำอธิบายของแต่ละภาพ ได้ในช่อง "พูดบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้" ที่อยู่ใต้ภาพแต่ละภาพ
6. หากต้องการอัพโหลดภาพในอัลบั้มนี้เพิ่มอีก ให้คลิกปุ่ม "+เพิ่มรูปอีก"
7. เมื่ออัพโหลดภาพทั้งหมดเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม "โพสต์รูปภาพ"

ลักษณะของอัลบั้มภาพเมื่อโพสต์แล้ว สามารถที่จะเพิ่มรูปภาพ หรือแก้ไขได้


ลักษณะของอัลบั้มภาพเมื่อดูในหน้าแรกการลบรูปภาพ
การลบรูปภาพ และลบอัลบั้ม เมื่อลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้ ต้องทำการอัพโหลดใหม่

1. หากอยู่ในหน้าแรก ให้ไปที่หน้ารูปภาพก่อน ได้คลิกที่ "รูปภาพ" ทางด้านซ้ายมือ


2. เลื่อนเมาส์ไปยังภาพที่ต้องลบ จะมีเครื่องมือปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของภาพนั้น คลิกที่ไอคอนรูปดินสอ
3. เลือก "ลบรูปภาพนี้"


การลบอัลบั้ม
1. คลิกที่ "อัลบั้ม"

2. คลิกที่อัลบั้มที่ต้องการลบ (ในที่นีะลบอัลบั้ม "หัวหิน") เพื่อเข้าไปภายในอัลบั้ม


3. คลิกปุ่ม "แก้ไข" ภายในอัลบั้ม


4. คลิกปุ่มภาพถังขยะ เพื่อลบอัลบั้ม ภาพภายในอัลบั้มจะถูกลบทั้งหมดหรือสามารถลบอัลบั้มได้อีกวิธีหนึ่ง คือ 
1. ในกรณีที่อยู่ที่หน้าแรก หากต้องการลบอัลบั้มรูปภาพ ให้คลิกที่มุมขวาบนของหน้าอัลบั้ม เลือก "แก้ไขอัลบั้ม" แล้วคลิกปุ่ม ถังขยะ ที่มุมขวาบนของหน้า 


2. คลิก "ลบอัลบั้ม" และจะต้องยืนยันว่าต้องการลบอัลบั้ม เมื่อลบอัลบั้มไปแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได้0 ความคิดเห็น:

Post a Comment