Thursday, May 9, 2013

4.1 การจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม : การตั้งกลุ่ม

0 ความคิดเห็น
เมื่อเราใช้ Facebook มาได้ระยะหนึ่ง จะเริ่มมี่เพื่อนมาขึ้นเรื่อยๆ และสามารถมีเพื่อนได้ไม่เกิน 5000 คน เมื่อเรามีเพื่อนมากขึ้น ก็จะมีข้อความ รูปภาพ หรืออื่นๆ จากเพื่อนที่โพสไว้บน facebook เป็นจำนวนมาก จนกระทั่งบางครั้งไม่มีเวลาอ่านทั้งหมด หรือบางครั้งเราต้องการดูรูป หรือข้อความที่เพื่อนบางกลุ่ม ส่งขึ้นมา จะต้องเสียเวลาค้นหา ดังนั้น เพื่อความสะดวก Facebook จึงได้อำนวยความสะดวกให้เราสามารถจัดกลุ่มเพื่อนของเราได้เป็นกลุ่มๆ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารการสร้างกลุ่ม ทำอย่างไร

       เมื่อเราตัดสินใจจะสร้างกลุ่ม จะต้องคิดก่อนว่า เราจะสร้างกลุ่มอะไร เพื่อจะได้กำหนดชื่อกลุ่มให้เหมาะสมเป็นที่น่าสนใจ ต่อจากนั้นต้องคิดต่อไปว่า ใครจะเป็นสมาชิกกลุ่มบ้าง เพราะการตั้งกลุ่มครั้งแรก จะต้องมีเพื่อนเราอย่างน้อย 1 คน มาเป็นสมาชิกกลุ่ม เมื่อพร้อมแล้ว ก็ตั้งกลุ่ม ได้เลย โดยมีขั้นตอนการสร้างกลุ่มโดยสรุปดังนี้

1 ตั้งชื่อกลุ่ม  2 เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม 3 กำหนดความเป็นส่วนตัว 4 เลือกไอคอน

เมื่อพร้อมแล้ว ก็เริ่มสร้างกลุ่มตามขั้นตอนดังนี้

1 การสร้างกลุ่ม
    การสร้างกลุ่ม จะต้องเปิดที่ หน้าแรก


เมื่อเปิดที่หน้าแรก จะพบหัวข้อที่ชื่อกลุ่ม จะพบข้อความว่า "สร้างกลุ่ม..." (ในภาพ ได้มีการสร้างกลุ่มไว้แล้ว จึงมีรายการชื่อกลุ่มต่างๆ ปรากฏขึ้นมา แต่ถ้ายังไม่เคยสร้างกลุ่มเลย จะมีเฉพาะข้อความว่า สร้างกลุ่ม) ให้กลิกที่ข้อความ สร้างกลุ่ม...


จะเปิดกรอบ "สร้างกลุ่มใหม่" ขึ้นมา ให้ป้อนข้อมูล 3 แห่ง คือ ชื่อกลุ่ม สมาชิก และ ความเป็นส่วนตัว
        1 ชื่อกลุ่ม ให้พิมพ์ชื่อกลุ่มที่เตรียมไว้ เช่นตามตัวอย่าง ตั้งชื่อกลุ่มว่า "เปิดกล้องท่องเที่ยว"
        2 สมาชิกกลุ่ม จะต้องมีสมาชิกกลุ่มอย่างน้อย 1 คน ให้เราพิมพ์ตัวอักษรที่เป็นชื่อเพื่อนลงไป ก็จะปรากฏรายการชื่อเพื่อน ที่มีอักษรตัวแรกที่เราพิมพ์ ปรากฏขึ้นมา ให้เราคลิกที่ชื่อเพื่อน 1 คน

      จะปรากฏรายชื่อเพื่อเข้าไปอยู่ในช่อง สมาชิก ขณะที่ใต้ช่อง สมาชิก ก็จะมีรายชื่อเพื่อคนอื่นๆ ปรากฏขึ้นมาอีก ถ้าต้องการเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มอีก ก็คลิกที่ชื่อเพื่อน รายชื่อก็จะเข้าไปปรากฏในกล่องสมาชิก
      3 กำหนดความเป็นส่วนตัว โดยเลือกว่า จะเป็นแบบ  เปิด  ปิด หรือ ลับ โดยจะมีคำอธิบายว่า แต่ละแบบหมายถึงอะไร ในที่นี้ให้เราเลือกเป็นแบบเปิด
       เมื่อเลือกครบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม สร้าง

      4 เลือก ไอคอน เป็นสัญญลักษณ์แทนกลุ่ม ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะข้ามไปก็ได้ โดยคลิกที่คำว่า "ข้าม" แต่ถ้าเลือกก็ให้ใช้เมาส์เลือกไอคอนที่ต้องการ

 ในที่นี้เลือกไอคอนรูปกล้อง เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม "ตกลง"      รายชื่อกลุ่มที่สร้างใหม่ ก็จะปรากฏขึ้นมา พร้อมทั้งมีข้อความบอกว่า เราได้สร้างกลุ่มขึ้นมา

ตอนนี้ ก็สามารถสร้างกลุ่มชื่อ "เปิดกล้องท่องเที่ยวได้แล้ว


ฝึกปฏิบัติ

ให้ผู้เรียนทดลองสร้างกลุ่มขึ้นมา 1 กลุ่ม ใช้ชื่อว่าอะไรก็ได้ โดยมีเพื่อนเป็นสมาชิกกลุ่ม อย่างน้อย 1 คน0 ความคิดเห็น:

Post a Comment