Thursday, May 9, 2013

3.1 การใช้งาน Facebook ขั้นพื้นฐาน : การค้นหาเพื่อนและการเพิ่มเพื่อน

0 ความคิดเห็น
ค้นหาเพื่อนโดยใช้แถบค้นหาบนเมนูหลักที่ด้านบนของหน้า Facebook
1. พิมพ์ชื่อบุคคลต้องการเป็นเพื่อนในแถบค้นหา จะมีรายการชื่อบุคคลปรากฏขึ้น
2. หากยังไม่พบรายชื่อบุคคลที่ต้องการ สามารถคลิกดูผลการค้นหาเพิ่มเติมได้ที่แถบ "ดูผลลัพธ์เพิ่มเติม" ด้านล่าง เพื่อดูผลลัพธ์การค้นหาทั้งหมด


3. เมื่อพบชื่อบุคคลที่ต้องการแล้ว คลิกเพื่อไปที่ไทม์ไลน์ของเขา และคลิกปุ่ม "เพิ่มเป็นเพื่อน" เพื่อส่งคำขอเป็นเพื่อน


เมื่อได้ส่งคำขอเป็นเพื่อนแล้ว ปุ่ม "เพิ่มเป็นเพื่อน" จะเปลี่ยนเป็น "ส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนแล้ว"


4. หลังจากนั้นรอการ  "ยืนยัน" การรับเป็นเพื่อนจากบุคคลที่เราส่งคำร้องขอเป็นเพื่อน ไปให้
หากมีการยืนยันรับเป็นเพื่อน เมื่อคลิกดูในหน้า "เพือน" จะเห็นว่าสถานะของบุคคลที่เราขอเป็นเพื่อน เปลี่ยนจาก "ส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนแล้ว" เป็น "เพื่อน"


ค้นหาเพื่อนและเพิ่มเพื่อนโดยนำเข้าจากรายชื่อผู้ติดต่อของอีเมล์

เราสามารถนำเข้าบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อของเราจากอีเมล์ได้ ดังนี้
1. คลิก "ค้นหาเพื่อน" บนแถบเมนูหลักด้านบนหน้า Facebook จะปรากฎหน้ารายการค้นหาเพื่อนขึ้นมา
2. กรอกที่อยู่อีเมล์ของเราในช่อง "อีเมล์ของคุณ"
3. คลิกปุ่ม "ค้นหาเพื่อน"


4.  Facebook จะนำเข้ารายชื่อจากอีเมล์ (ต้องใส่รหัสผ่านสำหรับอีเมล์นั้นก่อน) มาแสดง หากต้องการส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนให้กับบุคลใด ให้คลิกช่องหน้ารายชื่อนั้นให้มีเครื่องหมาย "ถูก" 
5. คลิกปุ่ม "เพิ่มเพื่อน" เพื่อนส่งคำร้องขอเป็นเพื่อน 


6.  กรณีที่คลิกปุ่ม "ข้าม" จะยังไม่มีการส่งคำร้องของเป็นเพื่อน แต่ยังคงเก็บรายชื่อไว้ในในหัวข้อ "คนที่คุณอาจรู้จัก" ซึ่งจะสามารถมาส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนภายหลังก็ได้

การยืนยันเมื่อมีคนส่งคำขอร้องเป็นเพื่อนมาให้
1. ไปที่หน้า "เพื่อน"
2. คลิกที่ "คำขอเป็นเพื่อน" จะเห็นรายชื่อบุคคลที่ส่งคำขอเป็นเพื่อนมาให้


3. คลิก "ยืนยัน" เป็นการยอมรับบุคคลนั้นเป็นเพื่อน0 ความคิดเห็น:

Post a Comment