Wednesday, May 8, 2013

2.4 การสร้าง Facebook : การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

0 ความคิดเห็น
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดความเป็นตัวส่วนได้มากขึ้น
และเพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาการโพสต์ แท็กรูป ข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากผู้ใช้งานคนอื่น
และยังป้องกันปัญหาสแปมต่างๆ ที่อาจจะส่งมาถึงได้

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ให้คลิกปุ่ม การตั้งค่า > ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว


การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
ส่วนที่ 1 การกำหนดว่ามีใครบ้างที่สามารถเข้ามาดู และโพสต์ใน Facebook ของคุณได้
ซึ่งเดิมจะกำหนดไว้ที่ "สาธารณะ" ซึ่งหมายถึง ทุกคนสามารถเข้ามาดู และโพสต์ใน Facebook ของคุณได้
 
1. เมื่อต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ข้อความ "แก้ไข" ด้านขวาของรายการ
 

2. คลิกที่ "สาธารณะ" (เป็นค่าเดิมที่กำหนดไว้) จะมีรายการให้เลือก โดยแต่ละรายการมีความหมายดังนี้
- สาธารณะ หมายถึง ทุกคนสามารถเข้ามาดู และโพสต์ใน Facebook ของคุณได้
- เพื่อน หมายถึง ผู้ที่คุณยอมรับเป็นเพื่อนบนระบบ Facebook เท่านั้นที่สามารถดู และโพสต์ใน Facebook ของคุณได้
- แค่ฉัน หมายถึง มีเฉพาะตัวคุณเองเท่านั้นที่ดูและโพสต์ ใน Facebook ของคุณได้
- ปรับปรุงให้เหมาะสม จะมีรายการให้กำหนดกำหนดตัวบุคคลที่ไม่สามารถดูและโพสต์ได้
- เพื่อนสนิท หมายถึง บุคคลที่คุณได้กำหนดสถานะให้เป็นเพื่อนสนิท จึงจะสามารถดูและโพสต์ ใน Facebook ของคุณได้
- ครอบครัว หมายถึง บุคคลทที่ได้กำหนดสถานะให้แล้วว่าเป็นบุคคลในครอบครัวดูและโพสต์ ใน Facebook ของคุณได้

 
3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ตามตัวอย่างจะเลือก "เพื่อน"
4. เมื่อเลือกรายการแล้วให้คลิก "ปิด" เพื่อปิดเมนูรายการเลือก กลับสู่หน้าการตั้งค่าและเครื่องมือความเป็นส่วนตัว
5. จะเห็นว่าในรายการ "ใครบ้างที่สามารถเห็นได้" เปลี่ยนจากการตั้งค่าไว้ที่ "สาธารณะ" เป็น "เพื่อน" 


 
ส่วนที่ 2 การกำหนดว่า ใครบ้างที่สามารถค้นหา Facebook ของคุณได้โดยใช้ Email และเบอร์โทรศัพท์ที่คุณให้ไว้ได้ ซึ่งเดิมจะกำหนดค่าไว้ที่ "ทุกคน" 

1. เมื่อต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ข้อความ "แก้ไข" ด้านขวาของรายการ2. คลิกที่ "ทุุุกคน" (เป็นค่าเดิมที่กำหนดไว้) จะมีรายการให้เลือกดังนี้
- ทุกคน
- เพื่อนของเพื่อ
- เพื่อน


3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ (ตามตัวอย่างจะเลือกไว้ที่ "ทุกคน")
4. เมื่อเลือกรายการได้แล้ว คลิก "ปิด"

การออกจากหน้าการตั้งค่า
- เมื่อตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว สามารถออกจากหน้าการตั้งค่ากลับไปยัง "หน้าแรก" โดยที่คลิกที่เมนู "หน้าแรก" ในแถบเมนูหลัก
- กลับไปหน้าไทม์ไลน์ โดยคลิกที่เมนูชื่อ ในแถบเมนูเหลัก

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment