Tuesday, May 7, 2013

2.2 การติดตั้ง : การติดตั้ง LINE บน PC

          การติดตั้งโปรแกรม LINE บนคอมพิวเตอร์ PC ก็เหมือนกับการติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ คือ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมมาได้แล้ว ก็ทำการติดตั้งโดยการดับเบิ้ลคลิก File ติดตั้ง และทำตามขั้นตอน ดังนี้
          1. ดับเบิ้ลคลิกเลือกโปรแกรม LINE

          2. คลิกเลือก Next


          3. คลิกปุ่มยอมรับเงื่อนไข  (I Agree)


          4. คลิกเลือกติดตั้ง (Install)


          5. โปรแกรมจะทำการติดตั้ง


          6. ติดตั้งเรียบร้อยจะพบหน้าตาโปรแกรม  ดังนี้