Tuesday, May 7, 2013

5.2 การบริหารจัดการ Blogger: การจัดการข้อคิดเห็น

0 ความคิดเห็น
การจัดการข้อคิดเห็น หรือ Comments ของ บล็อก สามารถทำได้ใน 2 ลักษณะ คือ
 1. การกำหนดให้แสดงความคิดเห็นได้
 2. การจัดการกับความคิดเห็นของผู้อ่านที่เขียนขึ้นบล็อก
1. การกำหนดให้แสดงความคิดเห็นได้

ในบล็อก เราสามารถกำหนดให้มีกรอบข้อความสำหรับแสดงความคิดเห็น หรือไม่ ก็ได้ กรอบข้อความนี้ จะอยู่ต่อท้ายจากเนื้อหาของบล็อก

การตั้งค่าแสดงกรอบความคิดเห็นทุกบทความ(โพสต์)

ในกรณีที่ต้องการตั้งค่าการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดของทุกบทความ มีดังนี้
 1. เปิด แดชบอร์ด
 2. ไปที่ การตั้งค่า > โพสต์และความคิดเห็น
 3. ในส่วนของ ความคิดเห็น ให้เลือกลักษณะที่ต้องการ
 4. ถ้าไม่ต้องการให้แสดงกรอบแสดงความคิดเห็น ในช่องตำแหน่งความคิดเห็น ให้เลือก ซ่อน
 5. ถ้าต้องการตรวจความคิดเห็นก่อนที่จะนำขึ้นแสดงบนบล็อก ให้เลือก การกลั่นกรองความคิดเห็น > ทุกครั้ง จะปรากฏช่องให้ระบุอีเมลที่ต้องการให้แจ้งข้อมูลการแสดงความคิดเห็น
 6. ในกรณีที่กำหนดให้มีการกลั่นกรองความคิดเห็น เมื่อผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นและคลิกปุ่มส่ง จะแสดงข้อมูลดังนี้
 7. และ ผู้ดูแลหรือผู้เขียน จะได้รับอีเมลพร้อมลิงค์ แสดงข้อความที่แสดงความคิดเห็น และตัวเลือกให้จัดการ เช่น อนุญาตให้แสดง ลบทิ้ง หรือกำหนดว่าเป็น สแปม
 8. นอกจากนี้ เมื่อผู้ดูแลหรือผู้เขียน เข้ามาที่ แดชบอร์ด จะเห็นมีข้อความรอการกลั่นกรอง

การตั้งค่าแสดงความคิดเห็นเฉพาะบางบทความ (โพสต์)

ถ้าไม่ต้องการให้มีกรอบข้อความแสดงความคิดเห็น ในแต่ละบทความ ในให้กำหนดบริเวณแถบด้านขวามือ จะมีตัวเลือกเกี่ยวกับความคิดเห็น ในส่วน การตั้งค่าโพสต์ > ตัวเลือก
ให้ตั้งค่าตามที่ต้องการ ดังนี้
 • อนุญาต หมายถึงให้มีกรอบแสดงความคิดเห็น ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นไดเ
 • ไม่อนุญาต แสดงข้อมูลที่มีอยู่ หมายถึง ไม่แสดงกรอบแสดงความคิดเห็น แต่ถ้ามีการแสดงความคิดเห็นไว้ก่อนหน้านี้ จะนำความคิดเห็นที่เคยมีก่อนหน้านี้มาแสดง แต่จะไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
 • ไม่อนุญาต ซ่อนข้อมูลที่มีอยู่ หมายถึง ไม่แสดงกรอบความคิดเห็น และไม่แสดงข้อมูลความคิดเห็นใด ๆ ที่ได้เคยมีการแสดงไว้ก่อน


2. การจัดการกับความคิดเห็นของผู้อ่านที่เขียนขึ้นบล็อก

ในกรณีที่อนุญาตให้ผู้อ่านสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้ ผู้เขียนบล็อกหรือผู้ดูแล สามารถจัดการความคิดเห็นได้ โดยมาที่แดชบอร์ด และคลิกที่ความคิดเห็น
ในกรณีที่ไม่มีการกรองความคิดเห็น

 1. จะเห็นมี 2 ตัวเลือก คือ ความคิดเห็นที่เผยแพร่แล้ว และความคิดเห็นที่ระบบดักเอาไว้ไม่แสดงเนื่องจากเป็นสแปม
 2. ความคิดเห็นที่เผยแพร่แล้ว จะปรากฏให้สามารถจัดการได้
  • นำเนื้อหาออก: ลบความคิดเห็น แต่จะมีข้อความแสดงว่า ความคิดเห็นนี้ถูกผู้ดูแลระบบห้ามไม่ให้แสดง
  • ลบ: ลบความคิดเห็นโดยไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ
  • สแปม: แจ้งว่าเป็นความคิดเห็นที่ก่อกวน ระบบจะจัดการความคิดเห็นนี้ว่าเป็น สแปม

ในกรณีที่มีการกลั่นกรองความคิดเห็น
 1.  ผู้ดูแลหรือผู้เขียน จะได้รับอีเมลพร้อมลิงค์ แสดงข้อความที่แสดงความคิดเห็น และตัวเลือกให้จัดการ เช่น อนุญาตให้แสดง ลบทิ้ง หรือกำหนดว่าเป็น สแปม
 2. เมื่อผู้เขียนเข้ามาที่ แดชบอร์ด เมื่อคลิกความคิดเห็น จะเห็นมีข้อความ "รอการกลั่นกรอง"
 3. เมื่อคลิก รอการกลั่นกรอง ทำให้สามารถจัดการกับความคิดเห็น คือ อนุญาตให้เผยแพร่ได้ หรือลบทิ้ง หรือ กำหนดว่าเป็นสแปม ไม่ต้องการให้แสดง
 
อ้างอิง


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment