Tuesday, May 7, 2013

3.3 การใช้งาน Blogspot เบื้องต้น : การแทรกไฟล์วิดีโอจาก YouTube

วิธีการแทรกไฟล์วิดีโอจาก YouTube
1. เลือกรายการบทความใหม่ หรือ แก้ไขจากบทความเดิม
     จากรูปด้านล่างเป็นการแก้ไขจากบทความเดิมที่่มีอยู่แล้ว
     เลือกแทรกวิดีโอ
 
 
2. จะปรากฏกรอบรายการให้เลือก
    2.1 เลือกไฟล์จาก YouTube
    2.2 พิมพ์หัวข้อ ไฟล์ วิดีโอ บน Youtube เช่น กำนังสไตล์
    3.3 กดปุ่มค้นหา

 
3. กรอบรายการของ ไฟล์บน YouTube ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า กำนังสไตล์ จะปรากฏขึ้น ให้เลือก
    รายการที่ต้องการ

 
4. กดปุ่มเลือกรายการ

 
5. รายการวิดีโอของ YouTube จะประกฏใน หน้า Web Blog เสร็จแล้วกดบันทึกและเผยแพร่