Tuesday, May 7, 2013

2.1 การสร้าง Facebook : การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Facebook

0 ความคิดเห็น

ในการลงทะเบียนหรือสร้างบัญชี Facebook นั้น ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อีเมล์โดยสามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ Facebook ได้หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งที่อยู่อีเมลเท่านั้น ซึ่งท่านจะใช้ email ของผู้ให้บริการรายใดก็ได้

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Facebook มีดังนี้
1. ไปที่หน้าเว็บของผู้ให้บริการ Facebook คือ www.facebook.com จะพบหน้าลงทะเบียนดังภาพ
กรอกรายละเอียดในช่องให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน
2. เมื่อลงทะเบียนแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของการจัดการข้อมูลส่วนตัว รูปประจำตัว และการค้นหาเพื่อน
ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ สามารถข้ามไปก่อนได้ และไปจัดการภายหลังเมื่อเข้าสู่การใช้งาน Facebook แล้ว

 
คลิกที่ข้อความ "ข้าม" ที่มุมด้านล่างขวา


คลิกที่ข้อความ "ข้าม" ที่มุมด้านล่างขวา
 
 
คลิกที่ข้อความ "ข้ามขั้นตอนนี้ไป" ที่มุมด้านล่างขวา จะเข้าสู่หน้าของ Facebook ต่อไป
 
3. ยืนยันการลงทะเบียน Facebook ทางอีเมล์
เมื่อเข้าสู่หน้าของ Facebook ในครั้งแรก หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้จะต้องไปยืนยันการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ที่ใช้สมัคร โดยคลิกปุ่ม  
 

 
หรือไปที่เปิดอีเมล์ของตนเองที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัคร Facebook  จะพบจดหมายจาก Facebook ในกล่องจดหมาย ให้คลิกเปิดจดหหมาย 
 
 
 
จะพบลิงค์ที่ Facebook ให้มา คลิกที่ลิงก์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้สมบูรณ์
 

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment