Thursday, May 2, 2013

2.2 การสร้าง Blogspot : สภาพแวดล้อมทั่วไปของ Blogger

 

สภาพแวดล้อมทั่วไปของ Blogger ในเวอร์ชั่นของ Google มีข้อแตกต่างจาก Blogger ดั้งเดิมอยู่บ้าง เรามาเรียนรู้กันในส่วนของสภาพแวดล้อม พื้นฐานค่าตั้งต้นโดยรวมกันก่อน โดยจะทำการเปรียบเทียบ ในมุ่มมองทั้งฝั่งของผู้สร้างงาน (ภาพด้านบน) และฝั่งทางผู้อ่าน ก็คือการแสดงผลจริง (ภาพด้านล่างสุด)หมายเลข 1 คือ Favicon สำหรับไว้สร้างเอกลักษณ์ของบล็อกในลักษณะเป็น โลโก้เล็กๆ ที่ท่านต้องเตรียมไฟล์รูปไว้
หมายเลข 2 คือ ส่วนเมนูบาร์ หรือแถบนำทาง ส่วนนี้ในมุมมองมองผู้เข้าชมหรือผู้อ่าน จะประกอบด้วย รายการ
ส่วนค้นหา จะเป็นส่วนค้นหาข้อมูลในบล็อกนี้
ใช้ร่วมกัน จะเป็นส่วนเชื่อมต่อ Social network
ติดตาม จะเป็นส่วนสำหรับให้เราเฝ้าติดตาม(พร้อมแจ้งข่าว)อ่านบล็อกสมาชิกคนอื่น
รายงานการละเมิด เป็นส่วนแจ้งไปที่เว็บไซต์ของ Blogger เมื่อพบมีการละเมิดบทความหรือข้อผิดพลาด
บล็อกถัดไป เป็นส่วนเชื่อมต่อไปยังบล็อกอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ส่วนแสดงผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งจะแสดงด้วย e-mail
บทความใหม่ (สร้างบล็อก) ส่วนสำหรับสร้างบล็อก
การออกแบบ ส่วนสำหรับสร้างบล็อก
ออกจากระบบ/ลงชื่อเข้าใช้ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกให้เข้าสู่ระบบ

หมายเลข 3 เป็นส่วนวางหัวเว็บ(Page Header) จะอยู่ในตำแหน่งเกือบบนสุด ซึ่งระบบอนุญาต ให้ท่านสามารถนำภาพกราฟิกหรือ Logo มาวางตรงจุดนี้ได้ เพื่อบ่งบอกตัวตน (ดังตัวอย่างข้างล่าง) ซึ่งค่าดั้งเดิมจะแสดงเป็นแค่ข้อความที่เป็นชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้แทน
หมายเลข 4 เป็นส่วนแสดงเนื้อหาบทความ


หมายเลข 5 โซนนี้เรียกว่า Sidebar เป็นส่วนแสดงรายการบทความหรือรายการบล็อก ข้อความตรงนี้สามารถแก้ไขตามความต้องการได้)


หมายเลข 6 เป็นส่วนแสดงข้อมูลของเจ้าของบล็อก ซึ่งจะอยู่ในโซน Sidebar เช่นกัน ส่วนนี้สามารถใส่ภาพ เจ้าของบล็อก หรือLogo ประจำตัวได้


หมายเลข 7 เป็นส่วนท้ายเว็บที่จะแสดง status ของเว็บว่าเป็นใคร ผนวกรวมกับแสดงรายละเอียด ของรูปแบบ template และแสดงสิทธิ์ของบล็อก ซึ่งก็คือ Blogger นั่นเอง