Monday, May 6, 2013

6.1 การประยุกต์ใช้งาน : การเผยแพร่ผ่าน Facebook

0 ความคิดเห็น
เป็นที่ยอมรับกันว่า Facebook เป็น Social media  ที่ทรงอิทธิพล มีผู้ใช้ในปัจจุบันหลายสิบล้านคน  ดังนั้นการที่จะให้ข้อมูล สาระเนื้อหาของ Blogger ที่สร้างมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ หรือมีความแพร่หลายสูงสุด การพึ่งพา Facebook ก็นับเป็นอีกหนทางที่ดี เรามาดูขั้นตอนการเผยแพร่งานผ่าน Facebook ที่หน้า Wall มีขั้นตอน ดังนี้

 
 
1. เปิดหน้าบทความที่เราเขียนบน Blogger ที่สร้างและต้องทำการเผยแพร่
2. ให้ทำการ Copy ส่วน URL ที่ช่อง Address  ของ Blogger
 
 
3. นำ URL ไปวางที่ช่องอัพเดทสถานะ ดังภาพข้างล่าง ซึ่ง Facebook จะนำหัวข้อเรื่องพร้อม Links มาแสดงแทน
 
4. เลือกบางส่วนของเนื้อหา หรือพิมพ์ส่วนเนื้อหาที่น่าสนใจลงไปแทนในช่องข้อความที่ท่านใส่ URL  ดังภาพข้างล่าง
 5. ทำการคลิกปุ่มโพสต์ Facebook ก็จะแสดงผล ดังภาพ
 
 

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment