Wednesday, May 8, 2013

4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน BlogSpot : การเลือกใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของ Blogger

0 ความคิดเห็น
องค์ประกอบของ Blogger
 
ถ้าสังเกตุรูปแบบของ Blogger จะประกอบด้วย สามส่วนคือ
 
          1. ส่วนหัว เป็นส่วนที่เป็นรูปภาพ และคำอธิบายบล๊อก
          2. ส่วนของเนื้อหา จะอยู่ด้านซ้ายของหน้าบล๊อก
          3. ส่วนที่เป็นองค์ประกอบอยู่ด้านขวาของหน้าบล๊อก
 
          การเลือกใช้งานองค์ประกอบของ Blogger เช่น การค้นหาข้อมูล การส่งข่าวสารผ่านอีเมล์ สามารถทำได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้
 
1. องค์ประกอบส่วนของการค้นหาข้อมูล มีขั้นตอนการทำดังนี้
          1.1 Login เข้าไปในบล๊อกที่สร้างไว้
          1.2 เข้าไปยัง เมนู การออกแบบ
 

          1.3 จะปรากฎรายการดังภาพ
                เลือกรายการทางด้านซ้ายที่ รูปแบบ
                สังเกตุทางด้านขวา จะมีองค์ประกอบ คลิ๊กรายการ เพิ่ม Gadget

 
          1.4 จะปรากฏหน้าต่างให้เพิ่ม Gadget
                เลือกรายการ ช่องค้นหา

 
          1.5 กำหนดรายการในช่องค้นหา

 
 
          1.6 เมื่อกำหนดรายการในช่องค้นหาเสร็จแล้ว บันทึก
                จะเกิดช่อง ค้นหาบล๊อกนี้ ขึ้นในองประกอบด้านขวาของหน้าบล๊อก ดังภาพ

 
เข้าไปดูบล๊อก จะเกิดช่องรายการองค์ประกอบในส่วนของ ค้นหาบล๊อกนี้ เกิดขึ้น ดังภาพด้านล่าง
 

 
ประโยชน์ขององค์ประกอบการค้นหาบล๊อกนี้ สำหรับ ค้นหา คำ หรือ ข้อความ ที่ต้องการ ที่มีอยู่ในเนื่อหาหรือบทความทั้งหมดที่มีอยู่ในบล๊อกจำนวนมาก ทำให้ผู้อ่านได้เข้าถึงบทความที่ต้องการได้รวดเร็วขี้น นั่นเอง
 
2. องค์ประกอบของ Blogger ในส่วนของ การส่งข่าวผ่านระบบอีเมล์
    มีวิธีทำเหมือนกับข้อที่ 1.1 - 1.3
    เพียงแต่ในช่อง เลือกเพิ่ม Gadget นั้น ให้เลือกรายการ ติดตามทางอีเมล์ ดังภาพด้านล่าง
 
 
 
หลังจากทำการบันทึกแล้วเข้าไปดูบล๊อก จะปรากฏองค์ประกอบ ของ Blogger เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายการคือ Follow By Email (ติดตามทางอีเมล์)
 
 
ประโยชน์ของ ติดตามทางอีเมล์ คือ ผู้ชมบล๊อกสามารถใส่อีเมล์ของตนเองเข้าไปในช่อง Follow by email ได้ และเมื่อมีบทความของบล๊อกขี้นมาใหม่ ระบบ หรือ Blogger ก็จะแจ้งไปยังอีเมล์ ที่ใส่ไว้ ทำให้เจ้าของอีเมล์ สามารถติดตามบทความในบล๊อกได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
 
 

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment