Wednesday, May 8, 2013

2.3 การสร้าง Facebook : การเพิ่มภาพปก และภาพโปร์ไฟล์

0 ความคิดเห็น
การเพิ่มภาพปก (Cover) และภาพโปรไฟล์

ภาพปก (Cover) และภาพโปร์ไฟล์ของ Facebook จะอยู่ส่วนบนของหน้าไทม์ไลน์หรือหน้าข้อมูลส่วนตัว

รูปภาพหน้าปก มีความกว้าง 851 พิกเซลและสูง 315 พิกเซล หากใส่ภาพที่มีขนาดเล็กกว่าที่กำหนด ภาพจะถูกขยายและยืดให้ใหญ่ขึ้นจนเต็มพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้ภาพปกของท่านไม่สวยงามและยืดบิดเบี้ยวจึงควรเตรียมไฟล์ภาพให้เรียบร้อยก่อน ภาพที่จะนำมาทำภาพปกต้องมีขนาดความกว้างอย่างน้อย 399 พิกเซลขึ้นไป สามารถใช้ได้ทั้งไฟล์ JPG BMP PNG TIF GIF

เพื่อให้หน้า Facebook โหลดได้เร็วสวยงานให้อัพโหลดภาพไฟล์ JPG ที่มีความกว้าง 851 พิกเซล สูง 315 พิกเซล และใช้พื้นที่จัดเก็บ 100 กิโลไบต์ สำหรับภาพที่มีโลโก้ หรือเนื้อหาแบบข้อความ สามารถใช้ใช้ไฟล์ PNG ได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพสูงขึ้น

ภาพโปร์ไพล์
ภาพที่ใช้เป็นภาพโปรไฟล์ มีขนาดภาพเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดที่ใช้ในการโหลดภาพคือ  180 x 180 พิกเซล แต่จะแสดงผลให้เห็น 160 x 160 พิกเซลวิธีการเพิ่มภาพปก
1. ไปที่หน้าไทม์ไลน์ โดยคลิกที่ชื่อเจ้าของบัญชีบทแถบเมนูหลัก เมื่อเข้าสู่หน้าไทม์ไลน์ จะปรากฏส่วนของภาพปกและภาพโปรไฟล์ อยู่ด้านบนของหน้า ในกรณีที่ยังไม่มีการใส่ภาพปก พื้นที่นี้จะเป็นสีเทา2. คลิกที่ปุ่ม เพิ่มภาพปก > เลือก อัพโหลดรูปภาพ


หมายเหตุ
- การ "อัพโหลดรูปภาพ" คือ การเลือกภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่ออัพโหลดไปเป็นภาพปก ของ Facebook
- การ "เลือกจากรูปภาพ" คือ การเลือกจากภาพที่เคยอัพโหลดไปไว้ที่ Facebook แล้ว หรือมีอยู่ในอัลบั้มภาพบน Facebook อยู่แล้ว ไปเป็นภาพปก


3. คลิกเลือกภาพที่ต้องการ และคลิกปุ่ม open


4. ภาพที่เลือกจะมาปรากฏในพื้นที่หน้าปก ให้คลิกปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"


ลักษณะหน้าไทม์ไลน์ เมื่อเพิ่มภาพปกแล้ว


วิธีการเพิ่มภาพโปรไฟล์
1. คลิก "เพิ่มรูปภาพโปรไฟล์" > เลือก "อัพโหลดรูปภาพ"


2. เลือกภาพที่ต้องการ และคลิกปุ่ม Open


ลักษณะหน้า ไทม์ไลน์ ที่เพิ่มภาพโปรไฟล์แล้ว
0 ความคิดเห็น:

Post a Comment